REZERVOVAT

Domů>Poskytnutí služeb

Podmínky služeb hotelu U Zlaté Studně

Všeobecné podmínky

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.goldenwell.cz je společnost Tržiště a.s. se sídlem Tržiště 368/9, 118 00 Praha 1, IČ 26503727 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Provozovatel tímto stanovuje podmínky pro užívání internetových stránek www.goldenwell.cz (dále jen Podmínky). Internetové stránky www.goldenwell.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Způsob používání internetových stránek

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.goldenwell.cz se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.goldenwell.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.goldenwell.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek www.goldenwell.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.goldenwell.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.goldenwell.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.goldenwell.cz.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.goldenwell.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 21. 12. 2011. 

PROČ REZERVOVAT NA GOLDENWELL.CZ

Je mnoho důvodů, proč byste si měli zarezervovat pobyt přes naši webovou stránku.

1. JEDNODUCHOST. Rezervace na goldenwell.cz je nejsnažší a nejefektivnější způsob, jak si zajistit ubytování.

2. GARANCE NEJNIŽŠÍ CENYPokud najdete nižší cenu na jiné webové stránce než je naše, slibujeme, že cenu dorovnáme.

3. ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKYKdyž si zarezervujete pobyt na našich webových stránkách, nikdy neúčtujeme žádné skryté poplatky - vždy víte, kolik opravdu zaplatíte.

4. DÁREK. Jednou z výhod rezervace přes náš web je možnost vybrat si pozornost na uvítanou v podobě občerstvení dle Vašeho přání.

5. KONTAKT PŘÍMO S NÁMI. Přímý kontakt s hotelem je zárukou bezproblémové komunikace a rychlé odezvy na všechny Vaše požadavky a přání.

GARANCE NEJLEPŠÍ CENY

V hotelu U Zlaté studně zaručujeme, že ceny, které nabízíme na našich webových stránkách, jsou nejnižší, které najdete online. Pokud někde naleznete nižší, rádi cenu dorovnáme a navíc Vám poskytneme na pobyt 10% slevu.

Příjezd
Odjezd

garance nejnižší ceny

Skupinové rezervace -hotel@goldenwell.cz Upravit rezervaci

Rezervujte nyní a získejte welcome drink a pozornost hotelu na příjezd